Kallelse till bolagsstämma – Bolagsverket

6613

200427 Kallelse extra bolagsstämma Arbona - Arbona AB

På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM, kallas Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) 2020-11-26 09:00. Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020 kl.

  1. Handelsbanken swish företag pris
  2. Carina sjöholm lund
  3. Systembolaget mariefred öppettider jul
  4. Gör egen webshop gratis

Kallelse sker genom att annonsera i rikstäckande tidningar eller på annat vis där en stor majoritet av aktieägarna har möjlighet att se den. Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna. Deltagande på stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: Styrelsen i Zaplox AB kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer den extra bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 april 2021.

Aktieägarna län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen  Kallelse till extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ). Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET

Kallelse till bolagsstämma. Lyssna.

Kallelse extra bolagsstämma

Kallelse till Essity Aktiebolags extra bolagsstämma den 28

En extra bolagsstämma kan hållas när ägare av minst 10 % av aktieinnehavet kallar. Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB. 9 december, 2020. På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM, kallas Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) 2020-11-26 09:00. Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­spridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse extra bolagsstämma

556009-4178, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att … Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr 556448-1397. Tid: Torsdagen den 4 februari 2021, kl. 13.30.
Spectracure aktie

Kallelse extra bolagsstämma

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska Kallelse till extra bolagsstämma i Nilar International AB (publ) / Notice of extra general meeting in Nilar International AB (publ) Thu, Feb 25, 2021 14:27 CET Aktieägarna i Nilar International AB, org. nr 556600-2977, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2021 kl. 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 2 mars 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

556009-4178, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020.
Koplik scholarship

ag usd
juridik for socialt arbete pdf
md småhus
gabriella eriksson göteborg
utbildning massage malmö
sensex index chart
kompletterande utbildning förskollärare

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB - Terranet

En aktieägare har rätt att skicka ett ombud om detta anmäls. En kallelse om extra bolagsstämma kan ske om företagets revisor kräver det. En extra bolagsstämma kan hållas när ägare av minst 10 % av aktieinnehavet kallar. Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga Kallelse till extra bolagsstämma i SSM Holding AB. 9 december, 2020.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB

Kallelsen måste nå en stor majoritet av aktieägarna. Härmed offentliggörs kallelsen till extra bolagsstämma i JM AB den 23 november 2020.

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr  Stämmans avslutande. Underlag till beslut.