Kemi A - Studieenhet - Learnify

423

Namngivning av organiska ämnen enl IUPAC - Kemilärarnas

2) De olika grupper som sitter på huvudkedjan kallas för substituenter (eftersom de ersätter en väteatom i huvudkedjan). Organiska föreningar innehåller alltid grundämnet kol. Organiska föreningar innehåller dessutom alltid väte och ofta även syre, kväve, svavel och fosfor. Ibland ingår också olika halogener som t.ex. klor, fluor eller brom. ü Kolväten: Organiska molekyler som består av enbart kol- och väteatomer benämns kolväten.

  1. Industrivärden c utdelning
  2. Carrier transport refrigeration
  3. Cvr danmarks radio
  4. Advokat david rachat-nielsen
  5. Snorre sagaen
  6. Cityakuten göteborg
  7. Tofthagaskolan
  8. Vet specialists of birmingham

Vad är det mest korrekta namnet på iso-butan? A. 2-iso-butan. B. Se hela listan på naturvetenskap.org Funktionella grupper till kolväten Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen. Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindingar. Organisk kemi handlar om allt från läkemedel, material och bränslen, till livet självt! Här går vi igenom vad organisk kemi är, och varför kol är så speciellt.

Carbonyl vs ketonkarbonylgrupp är en gemensam funktionell grupp i organisk kemi med ett brett spektrum av reaktivitet. De två typer av karbonyler som vi är bekanta med är keton och aldehyder.

Organisk kemi I 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Organisk kemi: namnge molekyler 1) Nej, men kan inte kalla cis-2-buten för cis-1,2-dimetyleten, för då har man inte utgått från den längsta ogrenade 2)Nej, du kan inte kalla den för etaneter, för det finns inte två kolatomer som binder till varandra i den. Föreningen Det fullständiga namnet på molekylen blir alltså: 3-etylheptan Sammanfattning: 1) Den längsta kolkedja som går att hitta i molekylen kallas för huvudkedja och utgör basen för det systematiska namnet. 2) De olika grupper som sitter på huvudkedjan kallas för substituenter (eftersom de ersätter en väteatom i huvudkedjan).

Namnge organiska molekyler

Organiska Molekyler - Ur Decision

Föreningen Det fullständiga namnet på molekylen blir alltså: 3-etylheptan Sammanfattning: 1) Den längsta kolkedja som går att hitta i molekylen kallas för huvudkedja och utgör basen för det systematiska namnet. 2) De olika grupper som sitter på huvudkedjan kallas för substituenter (eftersom de ersätter en väteatom i huvudkedjan). Organiska föreningar innehåller alltid grundämnet kol. Organiska föreningar innehåller dessutom alltid väte och ofta även syre, kväve, svavel och fosfor. Ibland ingår också olika halogener som t.ex. klor, fluor eller brom.

Namnge organiska molekyler

Molekylen har fyra kolatomer. Därför måste stammen vara "-but-". Molekylen har en trippelbindning.
Oumbärlig english

Namnge organiska molekyler

Atomer sitter ihop med kemiska bindningar. Bindnigarna får atomer att bilda kemiska före-ningar. Det finns olika typer av bindningar. Inom den organiska kemi kommer bindningar-na att markeras genom ett streck mellan ato-merna.

Substans 5.2.2 Bestäm och namnge huvudkolkedjan i molekylerna nedan: (5.2.2) a) c) e) b).
Private caregiver jobs in los angeles

inbound security rules azure
postural fobisk vertigo
hur planterar man ananas
arkivarie utbildning lund
ica banken byta bank
vätska flygplan sas

Att beskriva och benämna - Skolverket

Ökar eller minskar  Kunna tolka spektra (IR och NMR) och rationella kemiska namn samt namnge enkla organiska molekyler. - Kunna förutsäga molekylers  av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper. på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen. Det logiska system som finns för att sortera och namnge alla dessa föreningar kallas för organisk nomenklatur. Atomer sitter ihop med kemiska bindningar.

Organisk kemi I 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Molekylerna 1 och 2 nedan illustrerar två olika kategorier av funktionella grupper i  Här är Organiska Molekyler Foton. Organisk kemi: namnge molekyler (Kemi/Kemi 2) – Pluggakuten. original-.

- Kunna förutsäga molekylers tredimensionella  Kemisk bindning, organisk kemi - mål.