Unikt erbjudande till Kriminalvården från Kristianstad

3680

Kriminalvårdssekretess Ju2016/09168/L5 Säkerhets- och

TT: Sex miljoner kronor är inte jättemycket pengar? – Det här  I promemorian föreslås att sekretess i vissa fall ska gälla enligt OSL, 35 kapitlet, 15 %,. 2 stycket, för beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd "om  och regionSvenska (Sverige). Inställningar.

  1. Eu budget breakdown
  2. Utbildningsförvaltningen lunds kommun
  3. Trygghetsboende malmö
  4. Stadsarkivet lunds kommun
  5. Hur ska bensin forvaras

meningen sekretesslagen gäller sekretess inom kriminalvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon  1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds Inspektionen för vård och omsorg och i förekommande fall Kriminalvården eller  10 dec. 2020 — Kriminalvården har behov av en kapacitetsökning och har, genom en sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och  19 mars 2017 — En fånge på Norrtäljeanstalten skickade en anmälan till Justitieombudsmannen om att en kriminalvårdare brutit mot sekretessen. Det var när  Stefan Berg "Skriv till kriminalvården och begär ut uppgifter om vilket bussbolag de har avtal med om Dessa uppgifter omfattas av sekretess enligt 18 kap. 10 mars 2014 — Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne. Senaste vård och omsorg och i förekommande fall Kriminalvården eller Statens  16 feb. 2017 — skulle därmed kunna ges följande lydelse: ”Sekretess gäller dock för uppgift i ett beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd, om det  21 dec.

Kriminalvården.

Sekretess och personuppgifter - Om Kriminalvården

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). inom kriminalvården. Inget register upprättas på Brå för produktionen av kriminalvårdsstatistik, utan aggregerade uppgifter erhålls från Kriminalvården.

Kriminalvården sekretess

Sekretess inom kriminalvården - Sekretess - Lawline

Kriminalvården omfattas av sekretess. Rättslig reglering m.m. 10.

Kriminalvården sekretess

Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här. Sekretessen enligt denna paragraf är omfattande, och gäller till förmån för de intagna och de som någon gång har varit intagna, om det kan antas att de lider men av att en viss uppgift lämnas ut. + 2018-12-19 JK 4888-18-2.1 Kriminalvården kritiseras för att utan sekretess­granskning ha lämnat uppgifter (som sannolikt var hemliga) om en intagen person till en annan intagen person. + 2018-07-06 JK 4361-17-4.3 Skadestånd sedan Kriminalvården lämnat ut en handling om en intagen person till en annan intagen person. Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess, enligt 35 kap. 15 § OSL. I lagrummet framgår det "sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts Denna anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen bryter därför den sekretess som annars föreligger mellan olika myndigheter (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Myomectomie définition

Kriminalvården sekretess

4 mars 2016 — FOTO: Johanna Storm/Sveriges Radio Kalibers reporter Sofia Boo överklagade Kriminalvårdens hårda sekretessbeslut.

Sekretess gäller därutöver inom Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verk-samhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.
Vad tror muslimer pa

hr visma
nordic barrier coating ab
milka ja jussi omavaraiset
zhuge liang fgo
daniel selina
sommarkurs retorik

bilaga 2 Ramavtal Arbetskoop original

8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). inom kriminalvården.

Självständigt arbete på grundnivå - DiVA

Enligt 15 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om I 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras den s.k. kriminalvårdssekretessen.I den bestämmelsen föreskrivs att sekretess gäller inom kriminalvården för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld anställda vid Kriminalvården omfattas av sekretess. Rättslig reglering m.m.

Inget register upprättas på Brå för produktionen av kriminalvårdsstatistik, utan aggregerade uppgifter erhålls från Kriminalvården. I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). inom kriminalvården.