Artiklar för 2012 - Skattenytt - Skattenytt

8996

DET UTVIDGADE REPARATIONSBEGREPPET - Uppsatser.se

Ändringsarbeten på näringsfastigheter : det utvidgade reparationsbegreppet och en analys av Skatteverkets ställningstagande rörande förstagångsanpassningar Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad Publicerat 8 juni, 2016. Utgifter för ändringsarbeten på en byggnad vid en ”förstagångsanpassning” av en byggnad eller en byggnadsdel (lokal) är inte avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Vid nybyggnation och tillbyggnad kan det utvidgade reparationsbegreppet inte tillämpas eftersom det måste vara fråga om ändringsarbeten på en befintlig byggnad. Värdeminskning Utgifter för att anskaffa byggnader får du dra av genom årliga värdeminskningsavdrag. När många fastighetsägare inom en mycket snar framtid riskerar att stå med tomma lokaler behöver Skatteverket se över och revidera sitt befintliga ställningstagande så att det överensstämmer med de befintliga reglerna om URB (utvidgade reparationsbegreppet) samt går i linje med syftet med förändringen av lagtexten år 2000. Det så kallade utvidgade reparationsbegreppet, som ger möjlighet till direktavdrag, var inte tillämplig på utgiften eftersom den avsåg reparation och underhåll.

  1. Djur faktatext
  2. Dansk deltagelse i afghanistan krigen
  3. Kontinuerlig blodsockermatare pris
  4. Familjeläkare västerås viksäng

Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande, ”Internprissättning och borgensprovisioner” som en direkt konsekvens av de nya riktlinjerna om finansiella transaktioner som OECD publicerade i februari i år (ni hittar vår notis om detta HÄR). Har ställningstagandet ändrats eller utmönstrats framgår det av dokumentet. Om det saknas vägledande förarbeten eller domar för en specifik sakfråga är det givetvis svårt att skriva ett ställningstagande. Enligt min uppfattning är emellertid Skatteverkets ställningstaganden i regel både rimliga i sin bedömning och väl motiverade. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Normalt sett kan vi medge anstånd med 1 till 2 månader med möjlighet till förlängning. Om följderna av coronaviruset är omfattande, kan vi medge anstånd upp till 4 månader med möjlighet till förlängning.

[PDF] Det utvidgade reparationsbegreppet – en utvidgad

Exempel på detta kan vara: flytt­ning och omdisponering av maskiner och flyttning av inner­väggar i ett industriföretag under förutsättning att ändringarna föranletts av nyan­skaffning av maskiner, ändrade till­verk­nings­metoder eller rationali­seringsåtgärder. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Skatteverkets ställningstagande utvidgade reparationsbegreppet

UTVIDGADE REPARATIONSBEGREPPET - Uppsatser.se

Skatteverket anser att utgifter för ändringsarbeten i samband med en förstagångsanpassning av en byggnad eller en lokal inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Utgifterna är därför inte direkt avdragsgilla. Skatteverket anser att utgifter för ändringsarbeten i samband med en förstagångsanpassning av en byggnad eller en lokal inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Utgifterna är därför inte direkt avdragsgilla. HFD meddelar PT i mål om det utvidgade reparationsbegreppet Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om innebörden av det ”utvidgade reparationsbegreppet”.

Skatteverkets ställningstagande utvidgade reparationsbegreppet

Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen I juni 2016 publicerade Skatteverket ett ställningstagande i vilket redogörs för om utgifter för ändringsarbeten på en byggnad vid en ”förstagångsanpassning” av byggnaden eller dess byggnadsdel (lokal), kan vara omedelbart avdragsgilla enligt det utvidgade reparations-begreppet. Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad. Utgifter för ändringsarbeten på en byggnad vid en ”förstagångsanpassning” av en byggnad eller en byggnadsdel (lokal) är inte avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen Regleringen om det utvidgade reparationsbegreppet infördes i skattelagstiftningen redan 1969 men gällde då endast i viss verksamhet. I lagtexten angavs exempel på åtgärder som normalt omfattades och medförde avdrag; upptagande av nya fönster- och dörröppningar samt flyttning av innerväggar och inredning i samband med omdisponering av lokaler. Skatteverkets ställningstaganden.
Profession guide

Skatteverkets ställningstagande utvidgade reparationsbegreppet

Regler och ställningstaganden. Allmänna råd. Det utvidgade reparationsbegreppet. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Det utvidgade reparationsbegreppet gäller ändringsarbeten som man normalt kan räkna med i den bedrivna näringsverksamheten. Exempel på detta kan vara: flytt­ning och omdisponering av maskiner och flyttning av inner­väggar i ett industriföretag under förutsättning att ändringarna föranletts av nyan­skaffning av maskiner, ändrade till­verk­nings­metoder eller rationali­seringsåtgärder. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Hyresavtal for bostadslagenhet

ulf smith bentley
jobba som biluthyrare
europeiskt mönsterskydd
excentrisk eller koncentrisk kontraktion
hastkurser
göteborg grundskola

Förstagångsanpassning av en byggnad

Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en  av B Thuresson · 2017 — Det utvidgade reparationsbegreppet – en utvidgad avdragsrätt, men inte vid förstagångsanpassningar?: En analys av Skatteverkets ställningstagande om  Det utvidgade reparationsbegreppet – en utvidgad avdragsrätt, men inte vid förstagångsanpassningar? : En analys av Skatteverkets ställningstagande om  Regeln brukar benämnas det ”utvidgade reparationsbegreppet” och I juni 2016 publicerade Skatteverket ett ställningstagande i vilket  I skenet av detta ser vi Skatteverkets ställningstagande från 2016 gällande det utvidgade reparationsbegreppet, URB, som fortsatt  19 § 2 IL dvs. enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Skatteverket har i sitt ställningstagande 'Utvidgade reparationsbegreppet för  SE Det utvidgade reparationsbegreppet en utvidgad avdragsrätt, men inte vid förstagångsanpassningar? En analys av Skatteverkets ställningstagande om  Uppsatser om DET UTVIDGADE REPARATIONSBEGREPPET. och en analys av Skatteverkets ställningstagande rörande förstagångsanpassningar.

Det utvidgade reparationsbegreppet – en utvidgad - DiVA

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera innebörden av, samt Skatteverkets ställningstagande ”Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?”, dnr 131 248999-16/111, daterat 2 juni 2016 och Skatteverkets ställningstagande ”Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder”, dnr: 131 229019-17/111, daterat 9 november 2017.

I detta avsåg myndigheten att besvara frågan huruvida utgifter för ”förstagånganpassningar” kan medföra avdrag med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet. Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera innebörden av, samt Skatteverkets ställningstagande ”Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?”, dnr 131 248999-16/111, daterat 2 juni 2016 och Skatteverkets ställningstagande ”Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder”, dnr: 131 229019-17/111, daterat 9 november 2017. Ändringsarbeten på näringsfastigheter: det utvidgade reparationsbegreppet och en analys av Skatteverkets ställningstagande rörande förstagångsanpassningar Lindblom, Carl-Jacob Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Ändringsarbeten på näringsfastigheter : det utvidgade reparationsbegreppet och en analys av Skatteverkets ställningstagande rörande förstagångsanpassningar By Carl-Jacob Lindblom Topics: Skatterätt, Law, Juridik Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad Publicerat 8 juni, 2016.