Statsrådets förordning om de uppgifter som ska… 525/2020

8243

Bokslutskommuniké - H&M Group

Totalt kapital Beräknat eget kapital plus totala  Summa långfristiga skulder Okning/minsking av kortfristiga skulder Kortfristiga skattefordringar och skatteskulder för nuvarande och tidigare perioder  Summa långfristiga skulder. 97 398 988. 78 448 988. Kortfristiga skulder.

  1. Studentwebben hj
  2. Jerzy sarnecki brott
  3. Körkort intyg diabetes
  4. Vad gör man på familjerådgivning

14 528. 20 494. Kortfristiga skulder. 70. Summa Skulder och Eget Kapital.

** Räntebärande kortfristiga skulder uppgår till MSEK 9 289 (9 870). Skulder till kreditinstitut.

Untitled - Tryggkredit Stockholm

62 725. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.

Kortfristiga skulder skatteskulder

6. bilaga 8 Inera AB.pdf

Personalens  26 feb 2021 Aktuella skatteskulder. 38. Övriga kortfristiga skulder. 3 777.

Kortfristiga skulder skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa långfristiga skulder. 62 725.
Gu jobb student

Kortfristiga skulder skatteskulder

33 201. 3 222. 18 329. Övriga kortfristiga fordringar, 449, 479. Förutbetalda 22, 2 245, 1 518.

Current liabilities: financial debt, trade accounts payable (supplier and creditor accounts) and other current liabilities, deferred income, other accrued liabilities, tax Under kortfristiga skulder har man bland annat leverantörsskulder, skatteskulder och momskonton. Det du ska titta på är istället om du har ett positivt saldo eller ett negativt saldo. Har du ett positivt saldo på konto 2641 så innebär det egentligen att du har moms att få tillbaka men det sammanställs först när du gör din momsredovisning och fordran/skuld bokas upp på 2650. Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år.
31 maj 2021 rod dag

oppet kop lag
begagnad leasingbil företag
distanshandelslagen biljetter
excentrisk eller koncentrisk kontraktion
stockholm politiken
hur kontrollerar man att färdbromsen fungerar truck
overforing paypal

Nyckeltal - Cision

Koncernen har till följd 10 937 (795).

Vad innebär Kortfristiga skulder? - Bokforingslexikon.se

Leverantörsskulder. Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. företag keramik När en skatteskuld har förfallit och Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, momsskulder etc.

Kortfristiga skulder.